Sana Feda Olsun Yâ Rasûlallah!

Sana Feda Olsun Yâ Rasûlallah!

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)

Rasûlullah (sav) buyuruyor:

“Nefsim kudret elinde olan Allâh’a yemin olsun ki; sizden biriniz, ben kendisine anasından, babasından, evlâdından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça hakikî mânâda îmân etmiş olamaz.” (Buhârî, Îman, 8)

Ab­dul­lâh bin Hi­şâm’ın an­lat­tı­ğı şu ri­vâ­yet, Ra­sû­lul­lâh’a mu­hab­be­tin han­gi se­vi­ye­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni gös­ter­me­si ba­kı­mın­dan çok mâ­ni­dâr­dır:

“Bir defâsında Rasûlullah (sav) ile birlikte bulunuyorduk. Rasûl-i Ekrem, orada bulunanlardan Hz. Ömer’in elini avucunun içine almış oturuyordu. O sırada Ömer (ra):

“–Yâ Rasûlallah! Sen bana canımın dışında her şeyden daha sevgilisin!” diyerek Rasûlullah’a olan muhabbetini ifâde etti. Onun bu sözüne karşılık Rasûlullah (sav) Efendimiz:

“–Hayır, ben sana canından da sevgili olmalıyım!” buyurdu.

Hz. Ömer (ra) hemen:

“–O hâlde Sen’i canımdan da çok seviyorum yâ Rasûlallah!” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (sav):

“–İşte şimdi oldu.” buyurdu. (Buhârî, Eymân, 3) (Osman Nuri Topbaş, Hazret-i Muhammed Mustafa (sav)-1, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Hasîb: Kullarını, amellerinden dolayı hesaba çekecek olan, herkesin hesabını en ince şekilde tutan ve kulların ancak hesap ile bilebildiği cüz ve miktarları hesaba ihtiyaç duymaksızın bilen, hem de her şeyin hesabını en iyi bilen demektir.

Kısa Günün Kârı

Cenâb-ı Hak cümlemize Peygamber (sav) Efendimize muhabbet ve aşkla bağlı ümmeti olabilmeyi nasib eylesin! Amin!

Lügatçe

kudret: 1. Kuvvet, takat, güç. 2. Allah’ın ezelî gücü. 3. Varlık, zenginlik. 4. Allah yapısı. 
hakikî: 
1. Gerçek. 2. Sahici. 3. Doğru.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Okullar Okullar