Îmân ve Vatanperverlik Duygusu

Îmân ve Vatanperverlik Duygusu

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilâkis onlar diridirler; Allah’ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar.” (Âl-i İmrân, 169-170)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, gördüğü aşırı itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa şehit olmayı ister.” (Buhârî, Cihâd; Müslim, İmâre 109. Tirmizî, Fezâilü’l-cihâd 13, 25)

Ebû Katâde (ra) rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (sav) ashâb arasında ayağa kalktı ve “Allah yolunda cihad ve Allah’a iman etmek amellerin en faziletlisidir” diye hatırlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkıp:

-Yâ Rasûlallah! Şayet Allah yolunda öldürülürsem, bu benim günahlarıma kefâret olur mu? diye sordu. Rasûlullah (sav) ona:

“-Evet, şayet sen sabrederek, ecrini de sadece Allah’tan bekleyerek, cepheden kaçmaksızın düşmana karşı koyup Allah yolunda öldürülürsen, günahlarına kefâret olur” buyurdu. Sonra Rasûlullah (sav):

“-Nasıl demiştin?” diye sordu. Adam:

– Allah yolunda öldürülürsem, bu benim günahlarıma kefâret olur mu? diye sözünü tekrarladı. Rasûlullah (sav) ona:

“-Evet, şayet sen sabrederek, ecrini de sadece Allah’tan bekleyerek, cepheden kaçmaksızın düşmana karşı koyup Allah yolunda öldürülürsen, günahlarına kefâret olur. Ancak borçların bunun dışındadır. Bunu bana Cibrîl söyledi” buyurdu. (Müslim, İmâre 117. Tirmizî, Cihâd 32)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

es-Selâm: Kendisi her türlü eksiklikten sâlim olup, başkalarını da her türlü kötülüklerini meşakkat, minnet, kusur ve âfetten kullarını kurtarıp selâmete çıkaran demektir.

Kısa Günün Kârı

Yâ Rabbî! Vatan ve milletimizin istikbaldeki kaderini, şerefli mâzîmizde olduğu gibi şanlı zaferlerle âbâd eyle! Mübârek ecdâdımızın dîn, îmân ve vatan müdâfaası uğrundaki cesâret ve sevdâ dolu fedâkârlıklarından bizlere ve nesillerimize de hisseler nasîb eyle! Âmin…

Lügatçe

vatanperver: Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse.)
mazhar: 
Bir şeye ermek, ulaşmak.
kefâret:
 1.Bir günahı Allah’a bağışlatmak umuduyla verilen sadaka, tutulan oruç, kılınan namaz. 2. Diyet. 3. Suç veya günaha karşılık ödenen bedel. 4. Arınma

 

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Okullar Okullar