Hak Din İslâm

Hak Din İslâm

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“…Bugün kâfirler, sizin dîninizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dîninizi kemâle erdirdim, size nîmetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı beğendim…” (Mâide, 3)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Cibril (as) bana Allah Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu söyledi: Bu din (yani İslâm) zâtım (kendim) için seçtiğim bir dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlâk yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız sürece bu iki hasletle ikrâm ediniz.” (Kenzü’l-ummâl, VI, 392)

Hz. Ömer (ra)’dan rivâyet edildiğine göre yahudilerden bir adam kendisine şöyle demiştir: “Ey mü’minlerim emîri! Kitabınız (Kur’ân) da okuduğunuz öyle bir âyet var ki o biz Yahudi toplumuna inseydi biz o günü bayram ilan ederdik.”

Hz. Ömer (ra): “Bahsettiğin âyet hangisidir?” diye sorunca, Yahudi: “Bugün sizin için dîninizi kemâle erdirdim…” âyetidir. dedi. Ömer (ra) şöyle buyurdu:

“Biz bu âyetin Peygamber (as)’a nâzil olduğu günü ve yeri biliyoruz. Bu âyet, Cuma günü Rasûlullah (sav) Arafat’ta iken nâzil olmuştur.” Hz. Ömer böyle cevap vererek o günün bizim içinde bayram olduğuna işâret etmiştir. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân 4.Cilt, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Vâhid: Tek olan, zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde ve hükümlerinde asla şeriki, ortağı, benzeri, dengi olmayan.

Kısa Günün Kârı

İslâm Dini, son hak din olduğu için hak dinin temel prensipleri kesin bir şekilde ortaya konarak, zamana ve mekana göre değişebilecek nitelikte hükümler, ilim adamlarının içtihatlarına bırakılmıştır. Müslümanlığın kıyamete kadar sürmesini ve her asırda hak din niteliğini devam ettirmesini sağlayan da bu niteliğidir.

Lügatçe

kemâl: 1. Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik. 2. En yüksek değer.
emîr: Bey, emirlik başkanı, emir.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Okullar Okullar