Ey Derin Uykuda Olan Kişi

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Bismillâhirrahmânirrahîm“Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255)

Rasûlullah (sav) Efendimiz buyurdular: “Allah asla uyumadığı gibi, uyku O’na yaraşmaz da.” (Müslim, Îmân, 293; İbn Mâce, Mukaddime, 13; Müsned, IV, 401, 405)

Adamın biri bir köle satın almıştı. Gece olunca köleye yatağı hazırlamasını söyledi. Köle: “Efendim, senin efendin var mı?” diye sordu. Adam “var” diye karşılık verdi. Köle: “Senin efendin uyur mu?” dedi. Adam: “Hayır uyumaz.” Cevabını verdi. Bunun üzerine köle: “Efendin uyumadığı halde sen uyumaktan utanmıyor musun?” dedi. (İsmail Hakkı Bursevî, Ruhu’l-Beyân, 2.Cilt, 485. Sayfa, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)el-Hakk: Varlığı ve ulûhiyeti kesin olan, inkârı mümkün olmayan, ezelî ve ebedî olan ve değişmeksizin var olan nihâî gerçek, kimseye muhtaç olmayan, sözü en doğru olan, eşyayı hikmetin gereğine göre icad eden demektir.

Kısa Günün Kârı

Bilâl Habeşî (ra)’ın bazı seher vakitlerinde terennüm ettiği beyitlerden birisi şöyledir: Ey derin uykuda olan kişi,
Rabbi uyumayan kişiye uyumak yakışır mı?
Yoksa sen, ben bir günahkâr kulum,
Uyuyarak günaha düşmüyorum mu diyorsun?

Lügatçe

terennüm: Anlatma, ifade etme.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Okullar Okullar