Allah Dostluğu

Allah Dostluğu

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah’tır. Resûlüdür, iman edenlerdir; onlar ki; Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekâtı verirler.” (Mâide, 55)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Allah’ın buyruklarını gözet ki, Allah da seni gözetip korusun. Allah’ın (rızâsını) her işte önde tut, Allah’ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah’tan iste. Yardım dileyeceksen, Allah’tan dile!…”(Tirmizî, Kıyâmet 59)

Bir hadis-i kudsi de Allah Rasulü, Rabbından naklen şöyle buyurmaktadır: “Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse Ben ona harb ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldıklarımdan daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder. Nihayet Ben onu severim. Ben onu sevince de onun görmesi, duyması, tutması, yürümesi benimle olur. Benden bir şey isteyince dileği kabul edilir. Bana sığındığında onu korurum.” (Buharî, Rîkak, 38)

Bu kudsî hadisin ışığında Allah dostluğuna ermenin yolu sağlam bir imandan sonra, farzların edâsından ve nâfilelere devamdan geçmektedir. Nitekim tarih boyunca Allah dostlarının düzgün bir ibâdet hayatının mevcudiyeti bunu teyid etmektedir. Allah dostluğuna ermek bir müminin nihâî hedefidir. Bir Allah dostunun özellikleri ise şöyle özetlenebilir:

1.İlâhî dâvete icâbetle imânı seçmiş,

2. Allah’tan her durumda râzı olmuş,

3. Farzları yerine getirip yasaklardan kaçınan,

4. Dünyada üstünlük ve riyâset sevdâsı gibi bir dâvâsı olmayan,

5. Dünya kaygısıyla mal toplamaya ve biriktirmeye yönelmeyen,

6. Dünyanın azlığına kanâatle sabreden, çokluğuna tasadduk ve infakla şükreden,

7. Övülmekle yerilmeyi müsâvî gören,

8. Allah’ın verdiği güzel hasletlerle ucbe kapılmayan,

9. Güzel ahlak sahibi,

10. Arkadaşlık ve dostluğunda kerem sahibi,

11. İnsanî ilişkilerinde hilm sahibi ve yük kaldıran,

12. Allah’ın teşvik ettiği güzel amellerle meşgul.

Bu sıfatlarla muttasıf; yâni Allah ile ilişkilerinde müstakim, insanlarla ilişkilerinde sağlam, dünyaya karşı zâhid kimseler gerçek Allah dostu denilmeye lâyıktır. (Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, Altınoluk Dergisi Şubat-2004)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-MuızzÜstün kılan, izzet ve şeref veren demektir.

Kısa Günün Kârı

Hakk’ın dostluğuna nâil olanlar, dostluğun güler yüzünü yalnız insanda değil, dünyâya hayat hâlinde serpiştirilmiş bütün nebâtatta ve hayvânatta bile müşâhede ederler.

Hakk’a muhabbetle dolu bir mü’min yüreğinin, Rabbin bütün mahlûkâtını şefkat ve merhametle kucaklaması îcâb eder.

Lügatçe

riyâset: 1. Bir işi idarede başta bulunmak, başkanlık, reislik.
tasadduk:
 Sadaka vermek. Allah rızası için fakirlere ve ihtiyaca olanlara, para veya ihtiyaca göre herhangi bir şey vermek.
müsâvî:
 Eşit, denk, birinin ötekinden farksız olanı, aynı halde ve derecede bulunan.
ucbe: 
1. Şaşılacak denli çirkin olan, çok acayip şey.
hilm:
 Yumuşaklık.
muttasıf: 
Nitelenmiş, nitelikli, vasıflı.
zâhid:
 Dünyadan el-etek çekerek Allah’a yönelen, kendini O’na ibadete veren kişi.
nebâtat: 
Bitkiler.
müşâhede:
 Gözle görmek. Seyrederek anlamak. Seyretmek. Muayene, kontrol.
mahlûkât:
 Yaratılmış şeyler, canlılar, yaratıklar.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Okullar Okullar