Kalbî İrtibat

Kalbî İrtibat

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (Ahzâb, 56)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Cuma günü bana çok salevât getirin! Zira o gün, meleklerin hazır ve şâhid olduğu bir gündür. O gün bir kişi bana salât ettiğinde onun salâtı mutlakâ bana arz edilir. Salevât getirmeyi bırakıncaya kadar bu durum böyle devam eder…” (İbn-i Mâce, Cenâiz, 65. Ebû Dâvûd, Salât 201/1047, Vitr 26)

Übey bin Kâ’b (ra) şöyle anlatır:

Peygamber (sav) Efendimiz’e:

“-Yâ Rasûlâllah! Ben Siz’e çok salevât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?” diye sordum.

“-Dilediğin kadar.” buyurdular.

“-Duâlarımın dörtte birini salêvât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?” diye sordum.

“-Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla zaman ayırırsan senin için iyi olur.” buyurdular.

“-Öyleyse duâmın yarısını salevât-ı şerîfeye ayırayım!” dedim.

“-Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla zaman ayırırsan senin için hayırlı olur.” buyurdular. Ben yine:

“-Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?” diye sordum.

“-İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için hayırlı olur.” buyurdular.

“-Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinden Sana salevât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?” deyince:

“- O takdirde Allah Teâlâ, dünya ve âhirete âit bütün arzularını ihsân eyler ve günahlarını bağışlar!” buyurdular. (Tirmizî, Kıyâmet, 23/2457; Hâkim, II, 457/3578; Beyhakî, Şuab, III, 85/1418; Abdurrezzâk, II, 214)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Vehhâb: Bağışı çok olan, karşılıksız veren, nimetlerinin ardı arkası kesilmeyen, mü’min ya da kâfir ayrımı yapmadan, bütün mahlûkuna nimetlerini yağdıran, ihsân eden demektir.

Kısa Günün Kârı

Salât ü selâm o kadar mühimdir ki Allah Rasûlü (sav) bizzat kendisi de peygamberlik makâmına salât ü selâmda bulunmuştur. Bunu, Cenâb-ı Hakk’ın emrini yerine getirmek ve ümmetine örnek olmak için yapmıştır. (Buhârî, İsti’zân, 28; Ebû Dâvûd, Salât, 18/465;)

Çokça salevât-ı şerîfe getirmek, Rasûlullah (sav) Efendimiz’e duyulan muhabbetin büyüklüğüne alâmettir. Bu da kişiyi neticede Allah Rasûlü’ne yaklaştırır.

Lügatçe

salevât-ı şerîfe: Hz. Muhammed (sav) Efendimize saygı bildirmek için okunan dua: “Allahümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve Alâ Âli Seyyidinâ Muhammed”

 

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Okullar Okullar