Web
Analytics

Duyurular

Cenâb-ı Hak buyuruyor:“Allah kime hidâyet verirse, işte doğru yolu bulan odur; kimi de hidâyetten uzak...
Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Kendinizi ve çoluk-çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem...
https://vimeo.com/82279680
     
Pasif İyiden Aktif Kötüye Ya Da Aktif İyiye Yolculuk Nasıl Olur? TURGUT ÇİFTÇİ İnsan, niyetiyle...
DİN Dil âlimleri, din kelimesinin Arapça deyn kökünden masdar veya isim olduğunu kabul ederler. Cevherî...
Kötülük Sahibini Yaralar Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize...
Hak Geldi; Bâtıl Yıkıldı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yine de ki: Hak geldi; bâtıl yıkılıp gitti....
Onlara Benzemeyin! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır....
Ey nefis! Bu hikmetli fiile Allah’tan başka bir fail gösterebilir misin? Tabiatın, tesadüfün, şuursuz sebeplerin...
Ben Yeni Bir Günüm! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Nihâyet o gün (dünyâda faydalandığınız) nîmetlerden elbette ve...
Yer ve Gök Terazisi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık...
Hayâ Hayattır Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da...
Anne ve Babaya Üf Bile Deme Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana...
Bid’atlardan Sakınmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın.  Zira o...
Allah Kalplerinize Bakar Cenâb-ı Hak buyuruyor: “De ki: İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah...
Fısıldaşma Yasağı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Gizli konuşmalar şeytandandır. Bu, iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan,...
O’na Duyduğumuz Aşk Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim Allah’a ve Resûl’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın...
Allah da Size Genişlik Versin Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îman edenler! Size “Meclislerde yer açın”...
İnsanlık Yönünü Bulmakta Zorlanıyor  İslam var olan insan neslinin değil var olan bütün madde aleminin...
Gâfil İnsanların Vasıfları Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh’ı unutan ve bu yüzden Allâh’ın da onlara kendilerini...
Rûhun Gıdası: Kur’ân Kültürü Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Eğer Sana gelen bu ilimden sonra, onların arzularına...
Tevâzû; En Büyük Kulluk  Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve...
Huzurlu Âile Yuvasının Temeli Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine...
En Hayırlı Gençler Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar! Allah’ın vâdi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi...
Ahde Vefâ Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.”...
Misliyle Karşılık Bulan İyilik Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Her kim bir iyilik yaparsa ona, o yaptığı...
İnfakta Takvâ Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Sadakalarınızı başa kakmak ve ezâ etmekle boşa çıkarmayın!…” (Bakara, 264)...
Yaratılanı Severiz Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli...
Gül Goncalarından Süzülen Şebnemler Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla berâber...
15 Temmuz Destanı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın; Bilakis, onlar diridirler. Rableri...
Allah’ın Rahmeti Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Onlara) Göklerde ve yerde olanlar kimindir? diye sor. “Allah’ındır” de....
Helal ve Haram Hassasiyeti Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından...
Gençlerin En Büyük İhtiyacı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Andolsun ki, Rasûlullah, sizin için, Allah’a ve ahiret...
Kurtuluşa Eren Mü’minler Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sonunda peygamberlerimizi ve îman edenleri kurtarırız. İşte böyle, üzerimize...
Kalbi Hastalık ve Reçetesi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onların kalblerinde bir hastalık vardır. Allah da onların...
Allah’ın Kulunu Sevmesi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Rasûlüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki...
Hak’tan Gâfil Olma! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfâ­tını...
İnfâkın Makbûliyeti Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…(Rasûlüm!) Sana (hayr u hasenât yolunda) neyi infâk edeceklerini sorarlar....
Tevekkülün Hakîkati Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh’a güven. Vekîl olarak Allah yeter.” (Ahzab, 3) Rasûlullah (sav)...
Kulluk ve Mârifetullâh Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ben cinleri ve insanları sadece Bana kulluk etsinler diye...
  Her yaylada farklı bir hava,tadı farklı erik,vişne,dağ çileği…köylüler geç de olsa karpuz ekmişler.Taze sağılmış...
İnsanlar için Müslüman Olmak Neden Zor “Eğer Kur’an Allah’ın kelamı ve islam doğru dinse neden...
Sen Kiminleydin? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh’ı unutan ve bu yüzden Allâh’ın da onlara kendilerini unutturduğu...
Hikmet Bir Nurdur Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek...
Sıla-i Rahim Hikmeti Cenâb-ı Hak buyuruyor:  “…Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz...
Çocuk Yetiştirirken Dikkat Edilecek Hususlar Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Kendinizi ve âilenizi, yakıtı...
Mukaddes Havuz Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, nimetleri bol...
Nereden Nereye? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İşte onlar, Rableri tarafından gösterilmiş doğru yol üzeredirler ve onlar...
Ne Mutlu O Sağdakilere! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kıyamet koptuğu zaman, ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir...
Kardeşlik Çağrısı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İnsanlar sadece bir tek ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer Rabb’inden...
Bütün Zamanlara Örnek Bir Genç Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Andolsun ki, Rasûlullah, sizin için, Allah’a ve...
İyiliği Umûmîleştirmek Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?” (Rahmân, 60) Rasûlullah (sav)...
En Güzel Cevap Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.” (Müminûn, 3)...
Hayrı Öğretenler Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah, içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir.” (Mücâdele,...
İbadetlerin ve Kulluğun Sıhhati Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah, içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin...
Yaz Mesleki Eğitim Seminerimizin bir gününü İstanbul’u tanımak üzerine bir seyahat ile geçirmek bizi ayrıca...
Rota İğneada-Demirköy-Dupnisa Mağarası-Kırklareli     Hangi okula gidiyorsunuz çocuklar? Aldığım cevap çok yöresel Amdi Elvacıoğlu...
Bayramla Gelen Muhabbet Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu...
ALLAH’I (cc) ANLAMAK KAVRAMAK BİLMEK  
Nasrettin hocaya sormuşlar. “Hocam Ramazan bitti gidiyor. Acaba bizden memnun kalmış mıdır ?” Hoca: “Tabi...
Bizi Namazla Ferahlandır Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et....
Allah’ın Kullarına Merhameti Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Onlara) Göklerde ve yerde olanlar kimindir? diye sor. “Allah’ındır”...
Helâl ve Haram Lokma Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından...
Sâdıklarla Berâber Olmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla berâber olun!..” (Tevbe,...
Müslüman Gençlerin Aslî Kimliği Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Andolsun ki, Rasûlullah, sizin için, Allah’a ve ahiret...
Mü’minin Kulluk Hayatı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et!” (Hicr, 99) Rasûlullah (sav)...
Bin Aydan Hayırlı Bir Gece Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.  Kadir...
Mûcize Bir Gıda Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır....
Ramazan Günlüğü Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz....
Sükût Orucu Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak,...
Nefis Terbiyesi ve Ramazân-ı Şerif Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan hoşnut,...
Ruhumuz İçin İftar Vakti Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Doğrusu size Allah’tan bir nûr ve apaçık bir...
Güzelliklere Aracı Olmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim güzel bir işe aracılık ederse, onun da o...
Kalplerimizdeki Putları Devirelim! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Hevâ ve hevesini tanrı edinen ve Allâh’ın (kendi katındaki) bir bilgiye...
Zekât Verilmeyecek Kimseler Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlara, ancak, dini Allah’ın emrettiği şekilde yaşayarak ve hanîfler...
Zekât Kimlere Verilir? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslam’a) ısındırılacak...
Zekâtın Hikmetleri Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği...
Hayatımız Mektep, Kitabımız Kur’an-ı Kerim Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kitabını oku! Bugün (hesap sorucu olarak sana)...
İftar Vakti Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…(Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda...
http://mektebim.org/wp-content/uploads/2018/05/MEVLANA.mp4
Küresel Şefkat Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardığımız nîmetlerin...
Her Sofraya Bir Komşu Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Anaya, babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak...
Bizi de Duâna Dâhil Et! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphe yok ki, Safa ile Merve Allah’ın...
Oruç Nefsi Terbiye Eder Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok...
Oruç Tut Sıhhat Bul Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(İbrahim): Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.” (Şuara, 80) Rasûlullah...
Bütün Bir Hayat, Ramazan Olsa! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından)...
Bereketli Mevsim Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın...
Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz...
Biz, Sana Muhtâcız! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kullarım Sana Ben’i sorduklarında, (bilsinler ki) Ben onlara çok yakınım. Bana...
Teravih, Ramazan’ın Tacıdır Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, benim arzım geniştir. O...
http://mektebim.org/wp-content/uploads/2018/05/İSRAİLİN-PLANI.mp4
Siyonizmin Kanlı Eli Siyonizm, Filistin’de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasına destek veren uluslararası Yahudi...
II.Abdulhamid  
Ne Gelirse Hak’tan Gelir Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Eğer Allah seni bir zarar uğratırsa, onu kendisinden...
Zengin Olan Ancak O’dur Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey İnsanlar! Allâh’a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve...
Okullar Okullar