Web
Analytics

Duyurular

Hüsn-i Zan Beslemek Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay...
Hakkıdır, Hak’ka Tapan, Milletimin İstiklal! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Bir kısım insanlar, müminlere: “Düşmanlarınız olan insanlar,...
Gıybet Nedir? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı...
Muhabbete Lâyık Bir Gülşen Rasûlullah (sav) buyurdular:  “Mü’minlerin îman bakımından en mükemmeli, ahlâkı en iyi...
Cenâb-ı Hakk’ın Rızâsı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sizi huzûrumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de evlâtlarınız....
Kalbî Eğitim Cenâb-ı Hak buyuruyor: “… Nefse ve ona birtakım kâbiliyetler verip de iyilik ve...
Fânî Sermaye Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yaklaştı. Hâl böyle iken onlar, gaflet...
Zarif Gönüller Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Rahmân’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevâzu ile yürürler ve kendini bilmez...
Şerlerin Anahtarı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin...
Son Nefes Endişesi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve...
Beş Vakit Namaz Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Muhakkak namaz, mü’minler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır.” (Nisâ, 103) Rasûlullah...
Rasûlullah’ın Ümmeti Olabilmek Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz;...
Vücûd Gemisinin İhtiyacı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek...
Farkına Var! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Nihayet o gün (dünyâda yararlandığınız) nîmetlerden elbette ve elbette hesâba çekileceksiniz.” (Tekâsür, 8)...
İstikâmet Üzere Dosdoğru Ol! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun...
Abdestin Fazileti Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar...
Kur’ân’ı Yaşamak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Rasûlüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, âyetlerini iyice düşünsünler ve akıl sahipleri...
Şahidiz Yâ Rasûlallah! Cenâb-ı Hak buyuruyor:  “İşte, o peygamberler, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey...
Dost Kapısına Yolculuk Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlar Allah’ın, kalplerindekini bildiği kimselerdir; onlara aldırma, kendilerine öğüt...
Rabbine İbadet Et! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!” (Hicr,...
Mâneviyattan Uzak Düşmek Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Resûlüm!) Şüphesiz ki Kitab’ı sana hak olarak indirdik. O hâlde...
İlahi Kameralar Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün....
Din Kardeşinin Sıkıntısı Var mı? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz...
Yalnız O’na Sığın Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şeytan seni bir kötülüğe sevketme girişiminde bulunursa, hemen Allah’a...
Zikir Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri titrer…” (Enfâl, 2)...
Derya Gönüller Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet...
Cömertlik ve Îsâr Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kendileri istekli oldukları halde yemeklerini yoksula, öksüze ve esire...
Ahlaki Erozyon: Flört Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü...
Gönlü Allâh’a Bağlamak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlar, (o mü’minler) ki, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler.” (Mü’minûn, 3)...
Utanmıyorsan Dilediğini Yap! “(Rasûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan...
Peygamber Efendimizin Gözbebeği Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır. Zevceleri, onları analarıdır…” (Ahzâb,...
Allah Teâlâ’nın Dosdoğru Yolu Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın....
Arı ile Karınca Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O kâfirler ki, dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler...
Muhabbetullâh Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Mü’minlerin Allâh’a olan muhabbetleri ise her şeyden daha ileri ve daha...
Hak Din İslâm Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Bugün kâfirler, sizin dîninizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir....
Vermenin Miktarı Değil Vicdanı Önemlidir Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) infâk etmedikçe «birr»e, hayrın kemâline...
Sohbetin Ehemmiyeti Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Bu kandil) birtakım evlerdedir ki, Allah (o evlerin) yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına...
Gönül Sermâyesi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sizi huzûrumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de evlâtlarınız. Îman...
Eşref-i Mahlûk Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Hani Rabbin meleklere demişti ki: “Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş...
Mescidler İbadet Mekânlarıdır Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini O’nun adının anılmasına engel olan ve onların...
Kendini Toplumdan Mes’ûl Hissetmek Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…(Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun...
“Bu İşler Böyle Yürür” Mantığı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Mallarınızı aranızda bâtıl sebeplerle yemeyin! İnsanların mallarından...
İlk Ezân Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve “Ben Müslümanlardanım” diyenden kimin...
Fetihlerin Anahtarı: Helâl Lokma Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından...
Cihan Devletinin Sırrı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı...
Tevbe ve İstiğfâr Namazı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlar (müttakî mü’minler), bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine...
Şeytana Uyma! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Şeytan insana «İnkâr et»...
Allah’ın Her Şeye Gücü Yeter Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh ehl-i kitâbdan, onlara (müşrik ordularına) yardım edenleri kalelerinden...
Ne Güzel Nasib! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Gerçek müminler iseniz Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve...
Hikmetli Rüya Cenâb-ı Hak buyuruyor:  “Ey iman edenler! Allah’tan korkun. O’na yaklaşmaya yol arayın ve...
Ya Hayır Söyle, Ya Sükût Et! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet...
İhsân ve Murâkabe Hâli Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlara (olup bitenleri) tam bir bilgi ile mutlakâ anlatacağız. Biz...
İtaatteki Gayret Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim Allâh’a ve Rasûlüne itaat ederse, işte onlar, Allâh’ın kendilerine...
Merhamet Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen...
Seven, Sevdiğine İtaat Eder Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim Allâh’a ve Rasûlüne itaat ederse, işte onlar,...
Aklı, Doğru Kullanmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi....
Zikirle Dolu Bir Gönül Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu...
Kullukta Noksanlık Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama...
Taze Gül Gibi Ferahlayın! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biz mutlaka sizi biraz korku, biraz açlık yahut...
YAHUDİ Hemen herkes bilir bu ayeti ama biz ‘’et-Tekraru ahsen velev kane yüzseksen’’ derler ya...
SİYONİZMİN KANLI ELİ Siyonizm, Filistin’de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasına destek veren uluslararası Yahudi...
Îmânı Aşkla Yaşamak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İnsanlardan öyleleri de vardır ki, Allâh’ın rızâsını kazanmak için...
Mânevi Hayatın Kanseri Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir...
Bir Kalpte Hüzün Varsa Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Müminler ancak kardeştirler…” (Hucurât, 10) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Mü’min...
Güzel Ahlâk Sahibi Olmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel...
Hikmeti Âmâlardan Öğrendim Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa, onu görür. Kim de...
Hakk’a Meyletmek Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et!” (Hicr, 99) Rasûlullah (sav) buyurdular:...
İhlâslı Olabilmek Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, amel-i sâlih işlesin ve...
Yûsuf Gönüllü Olmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle....
Bizim Malımız, Dostun Malıdır Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah’ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için...
Kalplerin Yere Batırılması Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlara kendilerinden öncekilerin; Nûh, Âd ve Semûd kavminin, İbrahim...
Hak Geldi; Bâtıl Yıkıldı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yine de ki: Hak geldi; bâtıl yıkılıp gitti....
Onlara Benzemeyin! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır....
Kötülük Sahibini Yaralar Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize...
Hayırda Acele Etmek Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir...
Fitnelerden Sakınmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece...
Ümmetin Dili: Âkif Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(İnsanları) Allâhʼa çağıran, iyi iş yapan ve «Ben müslümanlardanım.» diyenden...
Allah Dostluğu Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah’tır. Resûlüdür, iman edenlerdir; onlar ki; Allah’ın emirlerine...
Vatan Sevgisi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen...
Âile Saadeti Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve...
Selâm Müminin Parolasıdır Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Bir selâm ile selâmlandığınız zaman siz de ondan daha...
Mahlûkâta Merhametli Olalım Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir...
Anne ve Baba Rızası Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biz, insana ana babasını iyi davranmasını tavsiye etmişizdir…” (Ankebut,...
Zamanı Kuşanmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Nihâyet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.” (Tekâsür, 8)...
Gönül Aynası Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Allâh’tan ittikâ edin ve sâdıklarla berâber olun!” (Tevbe,...
Müslümanın Gece Hayatı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve...
Şeb-i Arûs Cenâb-ı Hak buyuruyor: “De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra...
Karz-ı Hasen Nedir? İslâmiyet her türlü iyiliği teşvik edip kötülükleri yasaklamış hatta ihtiyaç sahiplerine yardım...
Borç ve Borçlanma Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Eğer borçlu darlık içinde ise, eli genişleyinceye kadar ona...
Tevbe İstiğfar Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah’tan...
Edep Çizgisi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan...
Âhiret Hayatını İsteyenler Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Hayır! Doğrusu siz, çarçabuk geçeni (dünya hayatını ve nimetlerini) seviyor, ahireti...
Ölümü Hatırlayan İnsan Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla...
Müslümanın Gece Hayatı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve...
Sünnet Müdâfaası Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Rasûl size ne verdiyse onu alın! Size neyi yasakladıysa ondan...
Rasûlullah’ın Büyük Mücadelesi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Habibim!) Bu yeni Kitab’a inanmazlarsa (ve bu yüzden helâk olurlarsa) arkalarından...
Komşuluk Hakkı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana...
Dosyayı indirmek için ilgili sınıf yazılarına tıklayınız      
Cahillerden Yüz Çevir Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz...
12
Okullar Okullar