Web
Analytics

Duyurular

Biz, Sana Muhtâcız! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kullarım Sana Ben’i sorduklarında, (bilsinler ki) Ben onlara çok yakınım. Bana...
Teravih, Ramazan’ın Tacıdır Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, benim arzım geniştir. O...
http://mektebim.org/wp-content/uploads/2018/05/İSRAİLİN-PLANI.mp4
Siyonizmin Kanlı Eli Siyonizm, Filistin’de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasına destek veren uluslararası Yahudi...
II.Abdulhamid  
http://mektebim.org/wp-content/uploads/2018/05/MEVLANA.mp4
Ne Gelirse Hak’tan Gelir Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Eğer Allah seni bir zarar uğratırsa, onu kendisinden...
Zengin Olan Ancak O’dur Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey İnsanlar! Allâh’a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve...
İlâhi Aşk Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İnsanlardan bazıları Allah’tan başkasını Allah’a denk tanrılar edinir de onları...
Gözlerin Nasîbi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar...
İman ve Vicdan Borcu Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Rasûl size ne verdiyse onu alın! Size neyi...
Kirlenmeme Hassasiyeti Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Hayır! Bilâkis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.” (Mutaffifîn, 14) Rasûlullah (sav) buyurdular:...
Dünya Hayatının Asıl Yüzü Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlar, dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise,...
Zarif Gönüllere Sahip Olmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Rahmân’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevâzu ile yürürler ve...
Allah Yolunda Gayret Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Size, elem verici bir azaptan kurtaracak...
Hangi Kul? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki o, gizliyi de...
Cep Telefonu ya da Tablet türü bir bilgisayar ile sınava gireceksiniz.16 adet soruyu Google Player...
Taviz ve Yanlış Meyil Yok Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sakın (kendi hayatını ziyan eden) zalimlere meyletmeyin, yoksa size...
İsteyeni Azarlama! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et…(Kasas,...
Secde İle Hiçlikte Yükseliş Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kuşkusuz Rabbin katındakiler O’na kulluk etmekten kibirlenmezler, O’nu...
İstikamet Ehli Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…İpliği güzel bir şekilde eğirdikten sonra bozan kadın gibi olmayın!” (Nahl,...
Kötülüklere Mânî Olmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder,...
İslâm’ın Özü: Doğruluk Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Allah’a karşı takvâ üzere bulunun ve...
Cennet Çiçekleri   Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve...
En Kötü Kazanç! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin....
Nebiler Sultanına Salâtü Selâm Olsun! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça...
Rahmeten li’l-Âlemîn Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Rasûlüm!) Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 107) Rasûlullah...
Sana Feda Olsun Yâ Rasûlallah! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)...
Şefkatliler Şefkatlisi  Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya...
Rahmet Peygamberinin Mucizesi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O’na Rabbinden mûcizeler indirilseydi ya! dediler. De ki: Mûcizeler...
Kâinâtın Gözbebeği Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Rasûlüm!) De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız, bana itaat ediniz ki,...
Sen Büyük Bir Ahlâk Üzeresin el hilmü seyyidül ahlak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Rasûlüm!) Muhakkak ki...
Gece İbadeti Cenâb­ı Hak buyuruyor: “(O Rahmân’ın kulları ki,) Rab’lerinin huzûrunda kıyâma durarak ve secdelere kapanarak...
Gönül Temizliği Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey Peygamber! Hevâ ve hevesini ilâh hâline getirenleri gördün mü?…” (Furkân,...
Dünya Hayatına Aldanma! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlar, dünyâ hayatının görünen yüzünü bilirler. Âhiretten ise, onlar...
Gafletten Kurtuluş Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kul bir hata işlediği zaman, kalbine siyah bir nokta vurulur....
Muhabbet ve Rızâ Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Onlar Allahʼtan lûtuf ve rızâ isterler…” (Fetih, 29) Rasûlullah (sav)...
Zamana Yemin Olsun! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Asra (zamana) yemin ederim ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak...
Merhametin Îcâbı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Îmân edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok...
Mutlu Gün Cenâb-ı Hak buyuruyor: “En büyük dehşet dahi onları tasalandırmaz. Melekler kendilerini şöyle karşılar:...
Hidâyet Yoluna Dâvet Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sizden, hayra dâvet eden ve iyiliği emredip kötülükten nehyeden...
O Seninle Beraber Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Nerede olursanız olun, O sizinle berâberdir…” (Hadîd, 4) Rasûlullah (sav)...
Rızık Veren Allah’tır Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sâhibi olan ancak...
Kurtuluşun Sırrı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Her bir nefis ve onu düzenleyene, ona hem fücûru (Allah’tan uzaklaştıran...
Yalan Yasağı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır...
Yaklaşmak İçin Vesileler Arayın! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Allah’tan ittikâ edin, (takvâ sahibi olun.) O’na...
Vâizin Kelâmı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.” (Zâriyât,...
Huneyn Gazvesi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “And olsun ki Allâh, birçok yerde (harp meydanlarında) ve Huneyn Muhârebesi’nde size...
Merhamet Mührü Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya...
Kalbî İrtibat Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey...
Dâimî Bir Devlet; Takvâ Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü...
Duâda Dikkat Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Duâlarına şu sözleri de ekle. De ki: «Ey güçlükleri kolaylaştıran...
Kimsenin Âhı Kimsede Kalmaz Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim...
Huzura Kavuşmuş İnsan! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan râzı, O da...
Nice Ateşler Gülistan Olur Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kırk sabah Allah için samîmî davranan kimsenin hikmet...
Canlı Bir Kur’an Olabilmek Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan...
İlahi İkram Günleri Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah...
Din Kardeşliği Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Müminler ancak kardeştirler…” (Hucurât, 10) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kıyâmet günü Allah...
Melekler Ordusu Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peşpeşe...
Îmân ve Vatanperverlik Duygusu Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilâkis onlar...
Aldatan Bizden Değildir! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali...
Duâ Hâlinde Yaşamak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Rasûlüm!) De ki: (Eğer kulluk ve) duânız olmasa, Rabbim size ne diye...
Bir Şehîdimizin Son Sözleri  Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Siz Allâh’ın dînine  (onu muhlisler olarak yaşayarak ve...
Hüsn-i Zan Beslemek Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay...
Hakkıdır, Hak’ka Tapan, Milletimin İstiklal! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Bir kısım insanlar, müminlere: “Düşmanlarınız olan insanlar,...
Gıybet Nedir? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı...
Muhabbete Lâyık Bir Gülşen Rasûlullah (sav) buyurdular:  “Mü’minlerin îman bakımından en mükemmeli, ahlâkı en iyi...
Cenâb-ı Hakk’ın Rızâsı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sizi huzûrumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de evlâtlarınız....
Kalbî Eğitim Cenâb-ı Hak buyuruyor: “… Nefse ve ona birtakım kâbiliyetler verip de iyilik ve...
Fânî Sermaye Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yaklaştı. Hâl böyle iken onlar, gaflet...
Zarif Gönüller Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Rahmân’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevâzu ile yürürler ve kendini bilmez...
Şerlerin Anahtarı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin...
Son Nefes Endişesi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve...
Beş Vakit Namaz Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Muhakkak namaz, mü’minler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır.” (Nisâ, 103) Rasûlullah...
Rasûlullah’ın Ümmeti Olabilmek Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz;...
Vücûd Gemisinin İhtiyacı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek...
Farkına Var! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Nihayet o gün (dünyâda yararlandığınız) nîmetlerden elbette ve elbette hesâba çekileceksiniz.” (Tekâsür, 8)...
İstikâmet Üzere Dosdoğru Ol! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun...
Abdestin Fazileti Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar...
Kur’ân’ı Yaşamak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Rasûlüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, âyetlerini iyice düşünsünler ve akıl sahipleri...
Şahidiz Yâ Rasûlallah! Cenâb-ı Hak buyuruyor:  “İşte, o peygamberler, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey...
Dost Kapısına Yolculuk Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlar Allah’ın, kalplerindekini bildiği kimselerdir; onlara aldırma, kendilerine öğüt...
Rabbine İbadet Et! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!” (Hicr,...
Mâneviyattan Uzak Düşmek Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Resûlüm!) Şüphesiz ki Kitab’ı sana hak olarak indirdik. O hâlde...
İlahi Kameralar Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün....
Din Kardeşinin Sıkıntısı Var mı? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz...
Yalnız O’na Sığın Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şeytan seni bir kötülüğe sevketme girişiminde bulunursa, hemen Allah’a...
Zikir Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri titrer…” (Enfâl, 2)...
Derya Gönüller Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet...
Cömertlik ve Îsâr Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kendileri istekli oldukları halde yemeklerini yoksula, öksüze ve esire...
Ahlaki Erozyon: Flört Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü...
Gönlü Allâh’a Bağlamak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlar, (o mü’minler) ki, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler.” (Mü’minûn, 3)...
Utanmıyorsan Dilediğini Yap! “(Rasûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan...
Peygamber Efendimizin Gözbebeği Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır. Zevceleri, onları analarıdır…” (Ahzâb,...
Allah Teâlâ’nın Dosdoğru Yolu Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın....
Arı ile Karınca Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O kâfirler ki, dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler...
Muhabbetullâh Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Mü’minlerin Allâh’a olan muhabbetleri ise her şeyden daha ileri ve daha...
Hak Din İslâm Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Bugün kâfirler, sizin dîninizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir....
Vermenin Miktarı Değil Vicdanı Önemlidir Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) infâk etmedikçe «birr»e, hayrın kemâline...
Okullar Okullar