Web
Analytics

Duyurular

  Her yaylada farklı bir hava,tadı farklı erik,vişne,dağ çileği…köylüler geç de olsa karpuz ekmişler.Taze sağılmış...
İnsanlar için Müslüman Olmak Neden Zor “Eğer Kur’an Allah’ın kelamı ve islam doğru dinse neden...
Sen Kiminleydin? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh’ı unutan ve bu yüzden Allâh’ın da onlara kendilerini unutturduğu...
Hikmet Bir Nurdur Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek...
Sıla-i Rahim Hikmeti Cenâb-ı Hak buyuruyor:  “…Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz...
Çocuk Yetiştirirken Dikkat Edilecek Hususlar Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Kendinizi ve âilenizi, yakıtı...
Mukaddes Havuz Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, nimetleri bol...
Nereden Nereye? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İşte onlar, Rableri tarafından gösterilmiş doğru yol üzeredirler ve onlar...
Ne Mutlu O Sağdakilere! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kıyamet koptuğu zaman, ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir...
Kardeşlik Çağrısı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İnsanlar sadece bir tek ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer Rabb’inden...
Bütün Zamanlara Örnek Bir Genç Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Andolsun ki, Rasûlullah, sizin için, Allah’a ve...
İyiliği Umûmîleştirmek Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?” (Rahmân, 60) Rasûlullah (sav)...
En Güzel Cevap Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.” (Müminûn, 3)...
Hayrı Öğretenler Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah, içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir.” (Mücâdele,...
İbadetlerin ve Kulluğun Sıhhati Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah, içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin...
Yaz Mesleki Eğitim Seminerimizin bir gününü İstanbul’u tanımak üzerine bir seyahat ile geçirmek bizi ayrıca...
Rota İğneada-Demirköy-Dupnisa Mağarası-Kırklareli     Hangi okula gidiyorsunuz çocuklar? Aldığım cevap çok yöresel Amdi Elvacıoğlu...
Bayramla Gelen Muhabbet Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu...
ALLAH’I (cc) ANLAMAK KAVRAMAK BİLMEK  
Nasrettin hocaya sormuşlar. “Hocam Ramazan bitti gidiyor. Acaba bizden memnun kalmış mıdır ?” Hoca: “Tabi...
Bizi Namazla Ferahlandır Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et....
Allah’ın Kullarına Merhameti Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Onlara) Göklerde ve yerde olanlar kimindir? diye sor. “Allah’ındır”...
Helâl ve Haram Lokma Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından...
Sâdıklarla Berâber Olmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla berâber olun!..” (Tevbe,...
Müslüman Gençlerin Aslî Kimliği Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Andolsun ki, Rasûlullah, sizin için, Allah’a ve ahiret...
Mü’minin Kulluk Hayatı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et!” (Hicr, 99) Rasûlullah (sav)...
Bin Aydan Hayırlı Bir Gece Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.  Kadir...
Mûcize Bir Gıda Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır....
Ramazan Günlüğü Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz....
Sükût Orucu Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak,...
Nefis Terbiyesi ve Ramazân-ı Şerif Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan hoşnut,...
Ruhumuz İçin İftar Vakti Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Doğrusu size Allah’tan bir nûr ve apaçık bir...
Güzelliklere Aracı Olmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim güzel bir işe aracılık ederse, onun da o...
Kalplerimizdeki Putları Devirelim! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Hevâ ve hevesini tanrı edinen ve Allâh’ın (kendi katındaki) bir bilgiye...
Zekât Verilmeyecek Kimseler Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlara, ancak, dini Allah’ın emrettiği şekilde yaşayarak ve hanîfler...
Zekât Kimlere Verilir? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslam’a) ısındırılacak...
Zekâtın Hikmetleri Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği...
Hayatımız Mektep, Kitabımız Kur’an-ı Kerim Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kitabını oku! Bugün (hesap sorucu olarak sana)...
İftar Vakti Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…(Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda...
http://mektebim.org/wp-content/uploads/2018/05/MEVLANA.mp4
Küresel Şefkat Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardığımız nîmetlerin...
Her Sofraya Bir Komşu Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Anaya, babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak...
Bizi de Duâna Dâhil Et! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphe yok ki, Safa ile Merve Allah’ın...
Oruç Nefsi Terbiye Eder Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok...
Oruç Tut Sıhhat Bul Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(İbrahim): Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.” (Şuara, 80) Rasûlullah...
Bütün Bir Hayat, Ramazan Olsa! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından)...
Bereketli Mevsim Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın...
Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz...
Biz, Sana Muhtâcız! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kullarım Sana Ben’i sorduklarında, (bilsinler ki) Ben onlara çok yakınım. Bana...
Teravih, Ramazan’ın Tacıdır Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, benim arzım geniştir. O...
http://mektebim.org/wp-content/uploads/2018/05/İSRAİLİN-PLANI.mp4
Siyonizmin Kanlı Eli Siyonizm, Filistin’de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasına destek veren uluslararası Yahudi...
II.Abdulhamid  
Ne Gelirse Hak’tan Gelir Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Eğer Allah seni bir zarar uğratırsa, onu kendisinden...
Zengin Olan Ancak O’dur Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey İnsanlar! Allâh’a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve...
İlâhi Aşk Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İnsanlardan bazıları Allah’tan başkasını Allah’a denk tanrılar edinir de onları...
Gözlerin Nasîbi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar...
İman ve Vicdan Borcu Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Rasûl size ne verdiyse onu alın! Size neyi...
Kirlenmeme Hassasiyeti Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Hayır! Bilâkis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.” (Mutaffifîn, 14) Rasûlullah (sav) buyurdular:...
Dünya Hayatının Asıl Yüzü Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlar, dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise,...
Zarif Gönüllere Sahip Olmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Rahmân’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevâzu ile yürürler ve...
Allah Yolunda Gayret Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Size, elem verici bir azaptan kurtaracak...
Hangi Kul? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki o, gizliyi de...
Taviz ve Yanlış Meyil Yok Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sakın (kendi hayatını ziyan eden) zalimlere meyletmeyin, yoksa size...
İsteyeni Azarlama! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et…(Kasas,...
Secde İle Hiçlikte Yükseliş Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kuşkusuz Rabbin katındakiler O’na kulluk etmekten kibirlenmezler, O’nu...
İstikamet Ehli Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…İpliği güzel bir şekilde eğirdikten sonra bozan kadın gibi olmayın!” (Nahl,...
Kötülüklere Mânî Olmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder,...
İslâm’ın Özü: Doğruluk Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Allah’a karşı takvâ üzere bulunun ve...
Cennet Çiçekleri   Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve...
En Kötü Kazanç! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin....
Nebiler Sultanına Salâtü Selâm Olsun! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça...
Rahmeten li’l-Âlemîn Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Rasûlüm!) Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 107) Rasûlullah...
Sana Feda Olsun Yâ Rasûlallah! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)...
Şefkatliler Şefkatlisi  Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya...
Rahmet Peygamberinin Mucizesi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O’na Rabbinden mûcizeler indirilseydi ya! dediler. De ki: Mûcizeler...
Kâinâtın Gözbebeği Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Rasûlüm!) De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız, bana itaat ediniz ki,...
Sen Büyük Bir Ahlâk Üzeresin el hilmü seyyidül ahlak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Rasûlüm!) Muhakkak ki...
Gece İbadeti Cenâb­ı Hak buyuruyor: “(O Rahmân’ın kulları ki,) Rab’lerinin huzûrunda kıyâma durarak ve secdelere kapanarak...
Gönül Temizliği Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey Peygamber! Hevâ ve hevesini ilâh hâline getirenleri gördün mü?…” (Furkân,...
Dünya Hayatına Aldanma! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlar, dünyâ hayatının görünen yüzünü bilirler. Âhiretten ise, onlar...
Gafletten Kurtuluş Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kul bir hata işlediği zaman, kalbine siyah bir nokta vurulur....
Muhabbet ve Rızâ Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Onlar Allahʼtan lûtuf ve rızâ isterler…” (Fetih, 29) Rasûlullah (sav)...
Zamana Yemin Olsun! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Asra (zamana) yemin ederim ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak...
Merhametin Îcâbı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Îmân edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok...
Mutlu Gün Cenâb-ı Hak buyuruyor: “En büyük dehşet dahi onları tasalandırmaz. Melekler kendilerini şöyle karşılar:...
Hidâyet Yoluna Dâvet Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sizden, hayra dâvet eden ve iyiliği emredip kötülükten nehyeden...
O Seninle Beraber Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Nerede olursanız olun, O sizinle berâberdir…” (Hadîd, 4) Rasûlullah (sav)...
Rızık Veren Allah’tır Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sâhibi olan ancak...
Kurtuluşun Sırrı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Her bir nefis ve onu düzenleyene, ona hem fücûru (Allah’tan uzaklaştıran...
Yalan Yasağı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır...
Yaklaşmak İçin Vesileler Arayın! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Allah’tan ittikâ edin, (takvâ sahibi olun.) O’na...
Vâizin Kelâmı Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.” (Zâriyât,...
Huneyn Gazvesi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “And olsun ki Allâh, birçok yerde (harp meydanlarında) ve Huneyn Muhârebesi’nde size...
Merhamet Mührü Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya...
Kalbî İrtibat Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey...
Dâimî Bir Devlet; Takvâ Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü...
Duâda Dikkat Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Duâlarına şu sözleri de ekle. De ki: «Ey güçlükleri kolaylaştıran...
Okullar Okullar