Cahillerden Yüz Çevir

Cahillerden Yüz Çevir

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

(Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’raf, 199)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Yiğit dediğin, güreşte rakibini yenen kimse değildir; asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini yenen adamdır.” (Buhârî, Edeb 76; Müslim, Birr 107, 108)

Buhârî Şerhi’nde Abdullah ibn Abbâs der ki: Necid eşrâfından ve müellefe-i kulûbdan Uyeyne ibn Hısn Medine’ye geldi. Yeğeni Hürr ibn Kays’a misafir oldu. İbn Kays, Hz. Ömer’in yakınlarındandı. Meclisinde genç ihtiyar bir takım hâfızlar ve fukahâ da bulunurlardı. Halîfe halkın işlerini bunlarla görüşürdü. Uyeyne yeğenine.

Ey kardeşimin oğlu! Halîfenin yanında yüksek mevkiin var, benim için bir müsâade alsan da ziyaret etsem, dedi. O da müsâadeyi aldı, Uyeyne Hz. Ömer’in huzuruna girdiğinde,

Ey Ömer, bize ne bol dünyalık verirsin, ne de aramızda adaletle hükmedersin, dedi.

Hz. Ömer öfkelenerek Uyeyne’nin üzerine yürüdü. Şehâmetli Halife, bu dağlı mütegallibeyi tepeleyeceği sırada yanındaki yeğeni İbni Kays müdahale ederek:

Yâ Emirel-müminîn  Allah Teâlâ, Peygamberine (Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’raf, 199) buyurdu. Uyeyne de o cahillerden biridir, dedi.

İbn Kays, bu âyeti okuyunca o haşmetli halife olduğu yerde çakılmış gibi kımıldamadan kaldı, bir adım ileri gitmedi. Esâsen Hz. Ömer, Allah Teâlânın mukaddes Furkan-ı Hakîm’inin huzûrunda tevakkuf etmek itiyadında idi. Bizler de Hak kelâmı dinlediğimizde boyun eğmeliyiz. (Mahmut Sâmi Ramazanoğlu, Musâhabe-6 s. 99-106)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

es-SelâmKendisi her türlü eksiklikten sâlim olup, başkalarını da her türlü kötülüklerini meşakkat, minnet, kusur ve âfetten kullarını kurtarıp selâmete çıkaran demektir.

Kısa Günün Kârı

Allah bize güzel ahlâk ile kötü ahlâkın bir olmadığını beyan etmiş ve kötü ahlâkı güzel ahlâkla değiştirmemizi emretmiştir. Ahlâkın en güzeli hilm, yumuşak huylu ve hoşgörülü olmaktır.

Lügatçe

eşrâf: Şeref ve îtibar sâhibi kimseler, ilerigelenler.
müellefe-i kulûb:
 Kalbleri ısındırılan, yumuşatılan kimseler.
fukahâ:
 Fıkıhçılar, islam hukukçuları
şehâmet: 
1. Yiğitlik. 2. Akıl ve bilgiye dayalı güç, kahramanlık.
mütegallibe: 
Zorba.
emirel-müminin: 
Mü’minlerin Emiri.
tevakkuf: 
Durma, duraklama.
itiyad: 
Alışkanlık.

 

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Okullar Okullar