Sen İnfâk Et!

Sen İnfâk Et!

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“…Siz hayıra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Sebe’, 39)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Kim, helâl kazancından bir hurma kadar sadaka verirse, – ki Allah, helâlden  başkasını  kabul etmez –  Allah o sadakayı kabul eder. Sonra onu dağ gibi oluncaya kadar, herhangi birinizin tayını büyüttüğü gibi, sahibi adına ihtimamla büyütür.” (Buhârî, Zekât 8; Tevhîd 23; Müslim, Zekât 63, 64.)

Abdullah bin Ca’fer (ra) bir gün kendi çiftliğine giderken yolu üzerinde bir bahçeye inip istirâhat eyledi. O bahçenin siyah genç bir bahçıvanı vardı. Bahçeyi beklerdi. O gencin yanına bir köpek geldi Genç, köpeği görünce köpeğe bir ekmek atıverdi. Köpek onu hemen yedi. Bir ekmek daha verdi, Onu da yedi. Üçüncü bir ekmek daha verdi köpek onu da hemen yedi. Abdullah bin Ca’fer Hazretleri o gencin haline nazar etli ve:

– Sana bir günde ne kadar ekmek verirler? diye sordu. Genç de:

– “Şu gördüğün üç ekmekten fazla vermezler” dedi. Abdullah da:

– “Niçin bir günlük nafakanın hepsini kelbe verdin? Sen kendini aç koydun” dedi. Genç köle de şöyle cevap verdi:
– “Bu mekân köpek yeri değildir. Bildim ki bu kelb uzak yerden gelmiş ve çok acıkmıştır. Onu aç göndermeği revâ görmedim. Onun karnı doysun da ben bir gün aç kalır oruç tutarım”

Bu sözü işitince Abdullah bin Ca’fer o genç köleyi ve o beklediği bahçeyi sâhibinden satın alıp âzâd etti, bahçeyi de ona bağışladı.

Böylece şu hadîs-i şerîfin sırrınâ mazhar oldu.

“Cûd ve sehâ ile mevsûf olunuz ki Cenâb-ı Allah hakkınızda cömertlikle muâmele buyursun… Cenâb-ı Hak buyurmuştur ki sen infâk et! Ben de sana infâk edeyim.”

İşte bu genç köle bir saat içinde hem kölelikden ve hem de fakirlikden kurtuldu ve hem de dünyaca zengin oldu. Âhiretce nâil olacağı mükâfât-ı ebediyye ise şüphesiz daha büyüktür.

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Müntekım: İntikam alan, suçluları gerektiği gibi cezalandıran, cezayı da adaleti ile veren, haksızlık etmeyen demektir.

Kısa Günün Kârı

Hak Teâlâ Hazretleri cümlemizi rızâsı yolunda infak ile hayırlı amellere müyesser kılarak rızâ-yı ilâhisine mazhar buyursun! Âmin.

Lügatçe

infâk: Geçindirme, nafakalandırma.
kelb: Köpek.
revâ: Yakışır, uygun, yerinde.
cûd: Cömertlik, elaçıklığı.
mevsûf: Vasfolunmuş, vasıflanmış.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Okullar Okullar