Web
Analytics
Duyurular
Cennet Çiçekleri   Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve...
En Kötü Kazanç! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin....
Nebiler Sultanına Salâtü Selâm Olsun! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça...
Rahmeten li’l-Âlemîn Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Rasûlüm!) Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 107) Rasûlullah...
Sana Feda Olsun Yâ Rasûlallah! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)...
Teknoloji ve Din
RESME TIKLAYINIZ http://www.haber7.com/foto-galeri/53353-guneydogunun-en-guzel-10-yeri
İnanç Esasları İbadetler Muhammed (s.a.v.) Vahiy ve Akıl Ahlak ve Değerler Din,Kültür ve Medeniyet  
                      2017 LYS 2016 LYS...
Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8  
Dine Dair Tespitler 2
Güncel Konular
Cennet Çiçekleri   Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve...
En Kötü Kazanç! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin....
Nebiler Sultanına Salâtü Selâm Olsun! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça...
Rahmeten li’l-Âlemîn Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Rasûlüm!) Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 107) Rasûlullah...
Sana Feda Olsun Yâ Rasûlallah! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)...
Şefkatliler Şefkatlisi  Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya...
Dünya Ahiret Dengesi
Cennet Çiçekleri   Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah’ın katındadır.” (Enfâl, 28) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Çocuklarınıza ikrâm edin ve terbiyelerini güzel yapın.” (İbn-i Mâce, Edeb, 3) Hz. Âişe (ranhâ)’nın rivâyet ettiğine göre bir...
En Kötü Kazanç! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kâfirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının! Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.” (Âl-i İmrân, 130-132) Rasûlullah (sav) buyurdular: “İnsanlar...
Nebiler Sultanına Salâtü Selâm Olsun! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler! Siz de O’na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.” (Ahzâb, 56) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kim bana bir defa salât getirirse,...
Rahmeten li’l-Âlemîn Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Rasûlüm!) Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 107) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Ben lânetçi olarak değil, âlemlere rahmet olarak gönderildim.” (Müslim, Birr, 87) Rasûlullah (sav), Uhud Harbi’nde amcası Hazret-i Hamza’nın ciğerini hırsla dişleyen Hind’i bile, îmânı...
Sana Feda Olsun Yâ Rasûlallah! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6) Rasûlullah (sav) buyuruyor: “Nefsim kudret elinde olan Allâh’a yemin olsun ki; sizden biriniz, ben kendisine anasından, babasından, evlâdından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça hakikî mânâda...
Şefkatliler Şefkatlisi  Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe, 128) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Hiç şüphesiz ben size bir babanın evlatlarına...
Rahmet Peygamberinin Mucizesi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O’na Rabbinden mûcizeler indirilseydi ya! dediler. De ki: Mûcizeler ancak Allah katındadır, ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunup duran kitabı Sana indirmiş olmamız onlara (mûcize olarak) yetmez mi? Elbette îmân eden bir kavim için...
Kâinâtın Gözbebeği Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Rasûlüm!) De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız, bana itaat ediniz ki, Allâh da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret buyursun!..” (Âl-i İmrân, 31) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Ümmetim içinde beni en çok sevenlerin bir kısmı benden sonra gelenler arasından...
Sen Büyük Bir Ahlâk Üzeresin el hilmü seyyidül ahlak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Rasûlüm!) Muhakkak ki senin için tükenmeyen bir mükâfât vardır. Şüphesiz sen büyük bir ahlâk üzeresin.” (Kalem, 3-4) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.” (Muvatta’, Hüsnü’l-huluk, 8) Peygamber...
VİDEO GALERİ
RESME TIKLAYINIZ http://www.haber7.com/foto-galeri/53353-guneydogunun-en-guzel-10-yeri
İnanç Esasları İbadetler Muhammed (s.a.v.) Vahiy ve Akıl Ahlak ve Değerler Din,Kültür ve Medeniyet  
                      2017 LYS 2016 LYS...
Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8  
Dine Dair Tespitler 2
Cennet Çiçekleri   Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah’ın katındadır.” (Enfâl, 28) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Çocuklarınıza ikrâm edin ve terbiyelerini güzel yapın.” (İbn-i...
En Kötü Kazanç! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin....
Nebiler Sultanına Salâtü Selâm Olsun! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça...
Rahmeten li’l-Âlemîn Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Ey Rasûlüm!) Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 107) Rasûlullah...
Sana Feda Olsun Yâ Rasûlallah! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)...
Okullar Okullar