Duyurular
Merhamet Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen...
Seven, Sevdiğine İtaat Eder Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim Allâh’a ve Rasûlüne itaat ederse, işte onlar,...
Aklı, Doğru Kullanmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi....
Zikirle Dolu Bir Gönül Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu...
Kullukta Noksanlık Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama...
Teknoloji ve Din
Dine Dair Tespitler 2
Dine Dair Tespitler 1
Din Açısından Sağlık  
Kur’an’dan Ayetler
Güncel Konular
Merhamet Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen...
Seven, Sevdiğine İtaat Eder Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim Allâh’a ve Rasûlüne itaat ederse, işte onlar,...
Aklı, Doğru Kullanmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi....
Zikirle Dolu Bir Gönül Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu...
Kullukta Noksanlık Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama...
Taze Gül Gibi Ferahlayın! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biz mutlaka sizi biraz korku, biraz açlık yahut...
Dünya Ahiret Dengesi
Merhamet Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi…” (Âl-i İmrân, 159) Rasûlullah (sav) buyurdular: “İnsanlardan öyleleri vardır ki onlar hayra anahtardır. Şerre de kilittir. Öyleleri...
Seven, Sevdiğine İtaat Eder Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim Allâh’a ve Rasûlüne itaat ederse, işte onlar, Allâh’ın kendilerine lutufta bulunduğu peygamberler, sıddîklar, şehîdler ve sâlihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!” (Nisâ, 69) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Rabbiniz –azze ve celle- buyuruyor ki: Eğer...
Aklı, Doğru Kullanmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah’ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır.” (Nahl, 12) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Tefekkür gibi ibâdet yoktur.” (Ali el-Müttakî,...
Zikirle Dolu Bir Gönül Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tesbîh eder. O’nu hamd ile tesbîh etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, onların tesbîhini anlayamazsınız…” (İsrâ, 44) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Rabbini zikredenle etmeyenin farkı,...
Kullukta Noksanlık Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, işte o zaman insan pek nankördür!” (Şûrâ, 48) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Şükür, imânın yarısıdır…” (Süyûtî, I, 107) Hasan Basrî şöyle...
Taze Gül Gibi Ferahlayın! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biz mutlaka sizi biraz korku, biraz açlık yahut mala, cana veya mahsullere gelecek noksanlıkla imtihan ederiz. Sen sabredenleri müjdele!” (Bakara, 155) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Hayat şartları sizinkinden iyi olanlara değil de, daha aşağıda olanlara...
YAHUDİ Hemen herkes bilir bu ayeti ama biz ‘’et-Tekraru ahsen velev kane yüzseksen’’ derler ya yazalım inşaallah. El Küfrü milletün vahide. İnsanlık tarihi içerisinde yaşanmış ve yaşanabilecek en ilginç olaylar tarihte olmuş mudur yoksa gelecekte olacak mıdır bunu tahmin etmek...
SİYONİZMİN KANLI ELİ Siyonizm, Filistin’de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasına destek veren uluslararası Yahudi siyasi hareketidir. Söz konusu alan, Tevrat’ta bahsi geçen ve İsrail Diyarı (İbranice: Eretz Yisra’el) adı verilen topraklardır. Normal şartlar altında her hangi bir yahudi ya...
Îmânı Aşkla Yaşamak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İnsanlardan öyleleri de vardır ki, Allâh’ın rızâsını kazanmak için kendini ve malını fedâ eder. Allâh da kullarına karşı şefkatlidir.” (Bakara, 207) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allah’ı rab, İslâm’ı din, Muhammed’i peygamber olarak benimseyip onlardan râzı olan...
Mânevi Hayatın Kanseri Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.” (İsrâ, 37 Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse Cennet’e giremez…”  (Müslim, Îmân, 147) Ebû’l Hasan Harakânî Hazretleri buyurur:...
VİDEO GALERİ
Dine Dair Tespitler 2
Dine Dair Tespitler 1
Din Açısından Sağlık  
Kur’an’dan Ayetler
Merhamet Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi…” (Âl-i İmrân, 159) Rasûlullah (sav) buyurdular: “İnsanlardan...
Seven, Sevdiğine İtaat Eder Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim Allâh’a ve Rasûlüne itaat ederse, işte onlar,...
Aklı, Doğru Kullanmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi....
Zikirle Dolu Bir Gönül Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu...
Kullukta Noksanlık Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama...
Okullar Okullar