Web
Analytics
Duyurular
İnsanlık Yönünü Bulmakta Zorlanıyor  İslam var olan insan neslinin değil var olan bütün madde aleminin...
Gâfil İnsanların Vasıfları Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh’ı unutan ve bu yüzden Allâh’ın da onlara kendilerini...
Rûhun Gıdası: Kur’ân Kültürü Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Eğer Sana gelen bu ilimden sonra, onların arzularına...
Tevâzû; En Büyük Kulluk  Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve...
Huzurlu Âile Yuvasının Temeli Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine...
Teknoloji ve Din
II.Abdulhamid  
RESME TIKLAYINIZ http://www.haber7.com/foto-galeri/53353-guneydogunun-en-guzel-10-yeri
İnanç Esasları İbadetler Muhammed (s.a.v.) Vahiy ve Akıl Ahlak ve Değerler Din,Kültür ve Medeniyet  
                      2018 YKS 2017 LYS...
Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8  
Güncel Konular
İnsanlık Yönünü Bulmakta Zorlanıyor  İslam var olan insan neslinin değil var olan bütün madde aleminin...
Gâfil İnsanların Vasıfları Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh’ı unutan ve bu yüzden Allâh’ın da onlara kendilerini...
Rûhun Gıdası: Kur’ân Kültürü Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Eğer Sana gelen bu ilimden sonra, onların arzularına...
Tevâzû; En Büyük Kulluk  Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve...
Huzurlu Âile Yuvasının Temeli Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine...
En Hayırlı Gençler Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar! Allah’ın vâdi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi...
Dünya Ahiret Dengesi
İnsanlık Yönünü Bulmakta Zorlanıyor  İslam var olan insan neslinin değil var olan bütün madde aleminin tek dayanağıdır,nettir,sonuçtur Haktır -Batıl olana tavırdır Resimlere Tıklayınız
Gâfil İnsanların Vasıfları Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh’ı unutan ve bu yüzden Allâh’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” (Haşr, 19) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Dünya akıllı insanların ganimeti, cahillerin gafletidir.” (Gazzâlî, İhyâ, IV, 373) Şöyle bir kıssa nakledilir:...
Rûhun Gıdası: Kur’ân Kültürü Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Eğer Sana gelen bu ilimden sonra, onların arzularına uyarsan, (işte o zaman) Allah tarafından Sen’in ne bir dostun ne de bir koruyucun vardır.” (Ra‘d, 37) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kur’ân okuyunuz… Çünkü Allah, içinde Kur’ân bulunan bir...
Tevâzû; En Büyük Kulluk  Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet, takvâ sahiplerinindir.” (Kasas, 83) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kim Allah Teâlâ’nın rızâsı için (Allâh’ın kullarına karşı) bir derece tevâzû gösterirse,...
Huzurlu Âile Yuvasının Temeli Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz şartıyla, namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. Kim (İslâmî hükümlere) inanmayı kabul etmezse...
En Hayırlı Gençler Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar! Allah’ın vâdi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın! Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden...
Ahde Vefâ Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.” (İsrâ, 34) Rasûlullah (sav) buyurdular:  “Allâh Teâlâ şöyle buyurdu: Ben kıyâmet günü şu üç (grup) insanın düşmanıyım: Ben’im adıma yemin ettikten sonra sözünden dönen kişi,...
Misliyle Karşılık Bulan İyilik Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Her kim bir iyilik yaparsa ona, o yaptığı iyiliğin on katı vardır.” (En’âm, 160) Rasûlullah (sav) buyurdular: “İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, II,) Bir gün dilencinin biri Hz....
İnfakta Takvâ Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Sadakalarınızı başa kakmak ve ezâ etmekle boşa çıkarmayın!…” (Bakara, 264) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Ey Âdemoğlu! (Allâh için) infâk et ki, sana da infâk olunsun!” (Buhârî, Tefsîr 11/2, Nafakât 1; Müslim, Zekât 36, 37) İnsan; infâkında,...
Yaratılanı Severiz Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.” (İsrâ, 70) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Ben...
II.Abdulhamid  
RESME TIKLAYINIZ http://www.haber7.com/foto-galeri/53353-guneydogunun-en-guzel-10-yeri
İnanç Esasları İbadetler Muhammed (s.a.v.) Vahiy ve Akıl Ahlak ve Değerler Din,Kültür ve Medeniyet  
                      2018 YKS 2017 LYS...
Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8  
İnsanlık Yönünü Bulmakta Zorlanıyor  İslam var olan insan neslinin değil var olan bütün madde aleminin tek dayanağıdır,nettir,sonuçtur Haktır -Batıl olana tavırdır Resimlere Tıklayınız
Gâfil İnsanların Vasıfları Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh’ı unutan ve bu yüzden Allâh’ın da onlara kendilerini...
Rûhun Gıdası: Kur’ân Kültürü Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Eğer Sana gelen bu ilimden sonra, onların arzularına...
Tevâzû; En Büyük Kulluk  Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve...
Huzurlu Âile Yuvasının Temeli Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine...
Okullar Okullar